IND / corporate video

In opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontwikkelden we samen met productiehuis Idee aan Zee het script en de voice-over voor een film over het werk van IND.

Nederland is een groot klein land dat, om ook in de toekomst mee te kunnen, de wereld nodig heeft. Voor de economie, de welvaart. Voor de wetenschap. Nederland heeft internationaal talent nodig – net zoals overal in de wereld Nederlands talent nodig is. Tegelijkertijd biedt Nederland onderdak aan mensen die in hun eigen land hun leven niet meer zeker zijn. Of herenigt echtgenoten en kinderen met de gezinsleden die al in Nederland wonen. En is er voor mensen die al zo lang in Nederland leven dat zij Nederlander willen worden.