//We schrijven  voor film, televisie, websites, brochures... en wat je maar wilt. Veelzijdig, vindingrijk en met een scherp oog voor de functie van de tekst. We strooien niet met woorden, maar weten ook dat tekst cement nodig heeft. Of, jus, 't is maar net hoe je het bekijkt.

Een tekst heeft werk te doen. We bewaken dat de tekst zijn werk goed doet, en goed kan doen.

/// We write for film, television, websites, brochures... and whatever you want. Versatile, inventive, and with a keen eye on a text's function. We're not tossing words around willy-nilly, but we also know that text needs a bit of cement. Or gravy; depending how you look at it.

A text has a job to do. We make sure that it does its job, and also can do that job.